Demo

Lokacije

Seznam pekarn in trgovin, kjer lahko kupite in dobite Kruh za prjatla

BLED

Trgovina Bled, Prešernova 11

Pekarna Megušar, franšiza Bled, Cesta svobode 2

 

BOHINJSKA BISTRICA

Trgovina Bohinj, Triglavska 52

 

CELJE

Pekarna Geršak, poslovalnica Trnovlje, Cesta na Ljubečno 26

Pekarna Geršak, poslovalnica Linhartova, Linhartova 20

Pekarna Geršak, poslovalnica Stanetova, Stanetova 27

Pekarna Geršak, poslovalnica Zlatorog, Opekarniška cesta 15

Pek Matjaž CityCenter Celje, Mariborska cesta 100 

Tuš supermarket Planet Celje, Mariborska 128 

Hrustljava skušnjava Celje I., Mariborska cesta 88 

Hrustljava skušnjava Celje II., Ljubljanska cesta 5 

Klasje Celje, Kiosk Hudinja, Zg. Hudinja

Klasje Celje, Prodajalna Ada, Stanetova ulica 21

Klasje Celje, Prodajalna Mlakar, Vrunčeva ulica 22

Klasje Celje, Prodajalna pri bolnici, Kersnikova ulica 1 b

Klasje Celje, Prodajalna Štručka, Prešernova ulica 14

Klasje Celje, Okrepčevalnica Pri Indexu, Mariborska cesta 1 b

Pekarna Pečjak, trgovina Celje, Levstikova 5

 

CERKLJE NA GORENJSKEM

Butik kruha in kavarnica Umnik, Ulica Franca Barleta 23

 

CERKNICA

Delikatesa Cerknica, Cesta 4. maja 47

 

ČRNOMELJ

ARI PLUS d.o.o. , Pekarna AS ENA, Ulica 21. oktobra 1 (nasproti pošte) 

 

DRAVOGRAD

Pek Matjaž, Trg 4. julija 

 

HRASTNIK

Pekarna zrno, Aleša Kaple 9 a

 

IG

Pekarna Pečjak, trgovina Ig, Banija 4

 

JESENICE

Trgovina Jesenice, Titova 38

Pekarna Magušar, prodajalna Jesenice, Tavčarjeva 8

 

KIDRIČEVO

Slaščičarna, delikatesa in trgovina, Kajuhova ulica 5

 

KOPER

Tuš supermarket Planet Koper, Ankaranska 2  

Kruharna Koper, Pristaniška ulica 2 

Pekarna Pečjak, trgovina Koper, Šmarska cesta 5b

 

KRANJ

Pekarna Dijana, Cesta Staneta Žagarja 49

Tuš supermarket Planet Kranj, Cesta Jaka Platiše 18 

Trgovinev Kranju z kruhom Umnik, Postna ulica 6,

Trgovine v Kranju z kruhom Umnik, CestaStaneta Zagarja 16

Trgovine v Kranju z kruhom Umnik, Bleiweissova 6 Kranj

Pekarna Pečjak, trgovina Kranj, Stritarjeva ulica 5

 

KRANJSKA GORA

Trgovina Kranjska gora, Borovška cesta 92

 

KRŠKO

Pekarna tržnica, Kolodvorska ulica 1

Kiosk Krško, Cesta 4. julija 86

 

LAŠKO

Klasje Celje, Prodajalna Na peronu, Trg svobode 3

Pekarna zrno, poslovalnica Laško, Orožnov trg  5

Pekarna zrno, poslovalnica Debro, pri šoli

 

LESCE

Trgovina in bar Gorenjka, Rožna dolina 8

 

LITIJA

Pekarna Pečjak, trgovina Litija, Zasavska cesta 5

 

LJUBLJANA

Stara pekarna, Černetova ulica 25

Pekarna Domači kruhek, Vodnikova cesta 181

Pekarna Župančičeva jama, Železna cesta 8a

Pekarna hlebec, Topniška ulica 21

Trgovina Žaklin, Njegoševa 6

Vevška pekarna, Agrokombinatska cesta 2 B, Ljubljana Zalog

Vevška pekarna 2, Papirniški trg 14, Ljubljana Vevče

Stara pekarna 1931 Eurokruhek, Celovška 68

Stara pekarna, Celovška cesta 73

Pekarna Novo polje, Zadobrovška 18, Ljubljana - Polje

Prušnikova pekarna, Prušnikova 83, Ljubljana - Šentvid

Pekarna Samea, Tržaška 67

Tuš supermarket Ljubljana - BTC,Bratislavska cesta 9 

Pekarna Ježica, Dunajska cesta 254

Žito, Trgovina Dunajska, Dunajska cesta 15 

Žito, Trgovina Zaloška, Zaloška cesta 51 

Prodajno razstavni center Črnuče, Brnčičeva 13

Žito Čufarjeva, Čufarjeva 2

Trgovina Trubarjeva, Trubarjeva 7 

Kruharna MDB Vič, Trg Mladinskih delovnih brigad 9

Delikatesa Koseze, Vodnikova 187 

Trgovina Avtobusna postaja Ljubljana, Trg OF 4

Kruharna Vodnikov trg, Vodnikov trg 5

Kruharna Pražakova, Pražakova 11

Trgovina Kolodvorska, Kolodvorska 3 

Diskont Šmartinska, Šmartinska 154

Trgovina Arkade, Adamič Lundrovo nabrežje 1 

Trgovina BTC tržnica, Šmartinska 152 

Trgovina Vilharjeva, Vilharjeva 25 

Trgovina Tržaška, Tržaška 90

Kruharna Železnška postaja, Trg OF 7

Trgovina tržnica Bežigrad, Dunajska 48

Pekarna Pečjak, trgovina Rudnik, Premrlova ulica 1

Pekarna Pečjak, trgovina Trg, Tržnica - Plečnikove arkade, Adamič-Lundrovo nabrežje 9

Pekarna Pečjak, trgovina Koseze, Vodnikova 187

Pekarna Pečjak, trgovina Čopova, Čopova ulica 5 a

Pekarna Pečjak, trgovina Plava Laguna, Linhartov podhod 39

SEAM d.o.o., poslovna enota pekarna Damajanty, Šlajmerjeva ulica 1

 

LOGATEC

Kruharna Logatec, Cankarjeva 5

Pekarna Pečjak, trgovina Logatec, Tržaška cesta 17

 

MARIBOR

Miklavška pekarna, prodajalna Partizanska, Partizanska cesta 3

Miklavška pekarna, prodajalna Merkur riviera Bohova, Tržaška cesta 8

Miklavška pekarna, prodajalna Baumax, Tržaška cesta 1

Miklavška pekarna, prodajalna Tezno, Prvomajska ulica 25

Miklavška pekarna, prodajalna Rogoza,  Rogoška cesta 102

Miklavška pekarna, prodajalna Pobrežje, Cesta 14. divizije 3

Miklavška pekarna, prodajalna TC City, Vita Kreigherja 5

Miklavška pekarna, prodajalna Orožnova, Orožnova ulica 2

Miklavška pekarna, prodajalna Srednja poslovna šola Tezno, Zolajeva ulica 12

Miklavška pekarna, prodajalnaTyrševa, Miklavške pekarne, Tyrševa ul. 1

Miklavška pekarna, prodajalna Europark, Miklavške pekarne, Pobreška cesta 18

Miklavška pekarna, prodajalna Betnavska, Ertlova ulica 1

Miklavška pekarna, prodajalna Ljubljanska, Ljubljanska ulica

Miklavška pekarna, prodajalna Vetrinjska, Vetrinjska ulica 7

Miklavška pekarna, prodajalna Mestna vrata, Ulica talcev 24

Pekarna Bonjour, Koroška cesta 47

Pek Matjaž, Tyrševa ulica 12 

Pek Matjaž, Trubarjeva ulica 9 

Tuš supermarket Planet Maribor Studenci, Na poljanah 18 

Kruharna center Maribor, Trg revolucije 2 

Trgovina Intes Maribor, Meljska cesta 19 

Kruharna Tezno, Jožice Flander 2

Pekarna Pečjak, trgovina Maribor, Žitna ulica 10

 

MEDVODE

Pekarna Pečjak, trgovina Medvode, Gorenjska cesta 13

 

METLIKA

ARI PLUS d.o.o , pekrana AS ENA 2, Naselje Borisa Kidriča 9 (Gala)

ARI PLUS d.o.o , pekrana AS ENA , pekarna AS ENA Metlika (Plac) 

 

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Miklavška pekarne, avtobusna postaja, Križišče ul. Kirbiševih in Ptujske ceste

 

MOJSTRANA

Trgovina Mojstrana, Triglavska 18 

 

MURSKA SOBOTA

Pekarna Hermina, Slomškova ulica

Pekarna Hermina, Gregorčičeva ulica kiosk

Pekarna Hermina, Kocljeva ulica 

 

NOVO MESTO

Tuš supermarket Planet Novo mesto, Topliška cesta 2 

Kruharna sezam, Ljubljanska cesta 27 

Kiosk Ločna, Ločna 2 

 

POSTOJNA

Žito, Trgovina Postojna, Novi trg 7b

 

PREVALJE

Pek Matjaž, Trg 40 

 

PTUJ

Pekarna Center, Potrčeva cesta 1

Pekarna hlebec, Ulica Heroja Lacka 10

Pekarna presta, Miklošičeva ulica 3 

 

RAČE

Miklavška pekarne, Mariborska cesta (pri železniški postaji)

 

RADLJE OB DRAVI

Pek Matjaž, Koroška cesta 2 

 

RADOMLJE

Kruharna Radomlje, Prešernova cesta 43 

 

RADOVLJICA 

Trgovina Radovljica, Kranjska cesta 2

Pekarna Magušar, prodajalna Radovljica, Prešernova ulica 10

 

RAVNE NA KOROŠKEM

Pek Matjaž, Partizanska cesta 1, 

 

RIBNO

Trgovina Ribno, Izletniška 11

 

RIMSKE TOPLICE

Trgovina Rimljanka, Ulica XIV. divizije 5

Pekarna zrno, Aškerčeva cesta 4 (poleg lekarne in frizerstva)

 

ŠENČUR

Pekarna Pečjak, trgovina Šenčur, OPC Šenčur, A12

 

SEŽANA

Žito, Trgovina Sežana, Ulica Mirka Pirca 4

 

SLOVENJ GRADEC

Pek Matjaž, Glavni trg 25 

Pekarna Zorman, prodajalna Tržnica, Poštna ulica 4

 

SLOVENSKE KONJICE

Klasje Celje, Prodajalna Slovenske konjice, Liptovska 15

 

SPODNJI DUPLEK

Miklavška pekarne, Cesta 4. julija 69

 

ŠENČUR

Pekarna in trgovina Umnik, Kranjska cesta 6

 

ŠENTJUR

Pekarna Geršak, poslovalnica Šentjur, Drofenikova ulica 16

Pekarna Jager, Ulica Franja Malgaja 5 

 

ŠKOFJA VAS

Pekarna Geršak, poslovalnica Arclin, Arclin 20 a

 

ŠKOFLJICA

Pekarna Pečjak, trgovina Škofljica, Dolenjska cesta 442

 

TRZIN

Pekarna Pečjak, trgovina Trzin, Blatnica 1

 

VELENJE

Pek Matjaž, Tomšičeva cesta 15 

Hrustljava skušnjava Velenje, Cankarjeva 3b 

 

VRHNIKA

Trgovina Kruhek, Idrijska cesta 21

Trgovina Jazon, Cankarjev trg 6

 

ZAGORJE

Mestna pekarna Zagorje, Cesta 20. julija 18

 

ZGORNJE GORJE

Trgovina Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 7a

 

ŽIROVNICA

Trgovina Žirovnica, Pekarna Planika, Žirovnica 59 c

Seznam pekarn, udeleženih v akcijo Kruh za prijatla, dnevno osvežujemo!


 

Število sodelujočih pekarn: 151

Število krajev: 52

Seznam zadnjič posodobljen: 15. 12. 2013, 19.30

Fotografije pekarn si lahko ogledate v našem albumu na Facebooku.

Dobrodelna akcija

KRUH ZA PRJATLA.

Copyright © 2013